Hovedside     Jaktårbok     Trofèrommet     Våpen&Utstyr     Mat     Video     Jaktlaget  

Undermenyer

  Annonsering

  E-post adresse?

  Gevirbedømming

  Gjestebok

  Hva skjer nå?

  Jakt i utlandet

  Jaktbart storvilt

  Jaktblader

  Jaktleverandører

  Jakttider

  Jakttips!

  Jaktturer

  Jaktutleie

  Jegerregisteret

  Kontakt oss

  Lover og regler

  Nyttige linker

  Slakting

  Utstopping

ANNONSERTE AKTIVITETER
Dette er en side hvor foreninger, lag, organisasjoner og privatpersoner kan legge ut info om eventer og informasjon til landets storviltjegere.
Send en mail til post@storviltjakt.no for registrering av event.
Reinsdyrdågå i Lom 13. - 15. oktober 2006
I høgfjellskommunen Lom har vi både villrein og tamrein. Vi har også dyktige kokkar som nesten dagleg har rein på menyen. Lom er eit attraktivt reisemål, med Reinsdyrdågån vil vi syne at det er fint å reise hit andre gonger enn berre midt på sommaren. Vi vil også lage eit arrangement som er eit samlingstiltak for nærmiljøet. Vi vil setje fokus på at vi i distriktet vårt driv næring i pakt med naturen i nasjonalparkane kring oss, og at reinskjøtt frå distriktet er sunn og næringsrik stuttreist mat.

Les mer

 
Link
Link
Link
Link


JEGERPORTALEN

SEND MAIL


SEND MAIL


SEND MAIL