Hovedside     Jaktårbok     Trofèrommet     Våpen&Utstyr     Mat     Video     Jaktlaget  

Undermenyer

  Annonsering

  E-post adresse?

  Gevirbedømming

  Gjestebok

  Hva skjer nå?

  Jakt i utlandet

  Jaktbart storvilt

  Jaktblader

  Jaktleverandører

  Jakttider

  Jakttips!

  Jaktturer

  Jaktutleie

  Jegerregisteret

  Kontakt oss

  Lover og regler

  Nyttige linker

  Slakting

  Utstopping

Når du jakter utenfor Norge


Infosenteret i tollregion Oslo og Akershus får mange henvendelser fra jegere som skal jakte utenfor Norge. Spørsmålene dreier seg om regelverket for å ha med seg både våpen og hund over grensa og om hvor mye kjøtt det er lov å ha med fra egen jakt.
Jakt i Europa - Europeisk våpenpass

Det er innført en ordning med europeisk våpenpass. Har du våpenpass og reiser til et EU/EØS – land trenger du ikke å deklarere våpenet for Tollvesenet ved grensepassering. Men du må kunne legge fram våpenpasset hvis Tollvesenet ber om det. Det er politiet som utsteder våpenpass. Hvis du ikke har våpenpass, eller du skal du reise til land utenfor EØS-området, må du deklarere våpenet hos Tollvesenet ved utreise og innreise. Dette gjøres på et eget skjema som heter ”Erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen eller ammunisjon”. Skjemaet får du hos Tollvesenet.
Unntak - Sverige

Våpenet må registreres i Sverige. Svensk toll opplyser at de opprettholder sin registreringsordning for midlertidig innførsel av våpen til Sverige. Registreringen kan gjøres elektronisk på nettsidene til svensk toll www.tullverket.se, eller på en svensk tollstasjon. Mer informasjon får du på infotelefonen til svensk toll, telefonnummer 00 46 771 232323. Ordningen med våpenpass er forholdsvis ny. Det er derfor lurt å kontakte myndighetene i landet du reiser til for å forsikre deg om at våpenpasset er tilstrekkelig, og at det ikke finnes nasjonale ordninger i tillegg.
Forbud mot blyhagl

Det er forbudt å bringe med blyhagl ut og inn av Norge.

Les mer
Hund

Det er innført en ordning med dyrepass innen Norge og EU. Dette gjelder blant annet for hunder. Både passet og hunden må forevises Tollvesenet ved innførsel. Passet utstedes av veterinærer. For opplysninger om krav til vaksinasjoner, blodprøver med videre ta kontakt med Mattilsynet, telefon 0640, eller www.mattilsynet.no Mellom Norge og Sverige er det ingen krav om pass. Du trenger ikke deklarere hunden for Tollvesenet ved innreise, men ved kontroll må du kunne legge frem vaksinasjonsattest eller lignende som dokumentasjon på at hunden er norsk. Skal du bringe med deg hund til, eller tilbake, fra andre land, bør du på forhånd kontakte Mattilsynet for informasjon om veterinærbestemmelser. Transittordningen gjennom Finland har opphørt. Hunder som gjeninnføres etter å ha vært i Finland må derfor oppfylle de samme krav til pass, vaksinasjoner, ID-merking med videre som hunder som gjeninnføres fra andre EU-land. Passering over grensen fra Finland til Norge med hund trenger ikke skje i tollstasjonenes åpningstider, hvis hunden oppfyller alle krav satt av veterinærmyndighetene.
Kjøtt

Den tollfrie kvoten for innførsel av kjøtt er 10 kg. Stammer kjøttet fra egen jakt i et EU-land, kan du i tillegg årlig tollfritt innføre inntil 75 kilo kjøtt av hare, rein, skogsfugl, ryper, hjort, rådyr, dådyr og elg. Ved innførselen må du betale 11 prosent merverdiavgift basert på en fastsatt kilopris på 50 kroner. Ønsker du å innføre kjøtt fra land utenfor EØS-området, må du kontakte Mattilsynet for informasjon om innførselsbestemmelser.

Les mer

 
Link
Link
Link
Link


JEGERPORTALEN

SEND MAIL


SEND MAIL


SEND MAIL