Hovedside     Jaktårbok     Trofèrommet     Våpen&Utstyr     Mat     Video     Jaktlaget  

Undermenyer

  Annonsering

  E-post adresse?

  Gevirbedømming

  Gjestebok

  Hva skjer nå?

  Jakt i utlandet

  Jaktbart storvilt

  Jaktblader

  Jaktleverandører

  Jakttider

  Jakttips!

  Jaktturer

  Jaktutleie

  Jegerregisteret

  Kontakt oss

  Lover og regler

  Nyttige linker

  Slakting

  Utstopping

Kjøtt

Den tollfrie kvoten for innførsel av kjøtt er 10 kg. Stammer kjøttet fra egen jakt i et EU-land, kan du i tillegg årlig tollfritt innføre inntil 75 kilo kjøtt av hare, rein, skogsfugl, ryper, hjort, rådyr, dådyr og elg. Ved innførselen må du betale 11 prosent merverdiavgift basert på en fastsatt kilopris på 50 kroner. Ønsker du å innføre kjøtt fra land utenfor EØS-området, må du kontakte Mattilsynet for informasjon om innførselsbestemmelser.

RUNDSKRIV FRA TOLLVESENET.
Jegere som har vært på jakt i utlandet kan på visse vilkår innføre kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning. Ordningen administreres av Tollvesenet.

Statens Landbruksforvaltning har med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5, og i følge forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 3, innvilget tollfrihet for kjøtt som innføres til eget bruk etter egen jakt i utlandet. Merverdiavgift (11 %) skal oppkreves ved innførsel.

BEREGNINGSGRUNNLAG (MVA):
Tollverdigrunnlaget for jaktkjøtt er kr. 50,- pr. kg. kjøtt

KVANTUMSBEGRENSNING:
Den enkelte jeger kan innføre tollfritt inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt pr. kalenderår til bruk i egen husholdning tollfritt i samsvar med bestemmelsene gitt i dette rundskrivet.
Jegeren kan i tillegg innføre kjøtt i samsvar med bestemmelsen for reisende (10 kg).

VAREOMFANG:
kjøtt av kaniner eller harer / 02.08.1000
kjøtt av rein: - hele og halve skrotter / 02.08.9021 - andrekjøttstykker med bein / 02.08.9022 - utbeinet kjøtt / 02.08.9029
kjøtt av skogsfugl og ryper / 02.08.9030
kjøtt av hjort: - hele og halve skrotter / 02.08.9046 - andre kjøttstykker med bein / 02.08.9047 - utbeinet kjøtt / 02.08.9048
annet kjøtt (unntatt bjørn) herunder rådyr, dådyr: - annet / 02.08.9099 - (tunger) / 02.08.9010
kjøtt av elg: - hele og halve skrotter / 02.08.9043 - andre kjøttstykker med bein / 02.08.9044 - utbeinet kjøtt / 02.08.9045 - tunger / 02.08.9010

IMPORTØRS PLIKTER VED INNFØRSEL:
Ved innførsel plikter den enkelte jeger uoppfordret å fremlegge kjøttet til fortolling. Dette innebærer at du må deklarere "RØDT" ved grensepassering. Når varen er tollbehandlet kan innførsel finne sted og varen disponeres i egen husholdning.

VETERINÆRMESSIGE BETINGELSER:
Ordningen omfatter kun innførsel av jaktkjøtt fra medlemsstater i EU. Innførsel fra andre land (utenfor det europeiske veterinærsamarbeidet) tillates ikke.

Importør må alltid forholde seg til gjeldende regelverk.

Kravet om registreringsplikt - og varslingsplikt for importører (Mattilsynet), gjelder ikke ved innførsel av kjøtt innført i overensstemmelse med de vilkår som er nedfelt i dette rundskriv.

Dersom det på innførselstidspunketet er innført importforbud eller kjøttet av annen årsak ikke kan innføres, plikter importør i medhold av veterinærbestemmelsene og destruere kjøttet for egen regning .

Innførsel av utrydningstruede dyrearter etter Washington-konvensjonen er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning.

KRAV / DOKUMENTASJONSKRAV:
Innførsel kan bare finne sted over betjent tollsted/-stasjon.
Kjøttet som ønskes innført skal alltid deklareres ved grensepassering.
Importør skal avgi en skriftlig erklæring på fastsatt skjema til tollvesenet (se vedlegg).

Dersom det ved etterkontroll fremkommer at varer er innført i strid med Veterinærbestemmelsene eller retningslinjene nedfelt i dette skriv, vil rettslige (anmeldelse) eller administrative tiltak bli vurdert.Utskriftsversjon
 
 
Link
Link
Link
Link

JEGERPORTALEN

SEND MAIL


SEND MAIL


SEND MAIL