Hovedside     Jaktårbok     Trofèrommet     Våpen&Utstyr     Mat     Video     Jaktlaget  

Undermenyer

  Annonsering

  E-post adresse?

  Gevirbedømming

  Gjestebok

  Hva skjer nå?

  Jakt i utlandet

  Jaktbart storvilt

  Jaktblader

  Jaktleverandører

  Jakttider

  Jakttips!

  Jaktturer

  Jaktutleie

  Jegerregisteret

  Kontakt oss

  Lover og regler

  Nyttige linker

  Slakting

  Utstopping

Forbud mot blyhagl

Det er forbudt å bringe med blyhagl ut og inn av Norge.

UTTDRAG FRA STATENS FORURENSNINGSTILSYNS SIDER

Forbud mot blyhagl

Fra 1. januar 2005 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl i Norge. Et tilsvarende forbud gjelder i Danmark og Nederland og det blir snart gjeldende Sverige og Finland. Forbud mot bruk av blyhagl på ender, gjess og vadere i ble innført i Norge i 1991.

Produkter står i dag for over 90 prosent av blyutslippene i Norge. De største kildene er blyhagl og annen ammunisjon. I 2001 var de norske utslippene av bly totalt omlag 380 tonn.

Bly forsvinner ikke
En fortsatt bruk av blyhagl vil bidra til økte konsentrasjoner av bly i naturen. Det er vanskelig å rydde opp haglen etter at den er skutt ut. Bare på skytebaner og lignende steder kan det være realistisk å rydde opp i grunnen.

  Bly er en miljøgift
 • Bly er et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter.     
 • Bly er giftig for mennesker og dyr og brytes ikke ned i naturen. Forgiftning av fugler og dyr er den mest alvorlige virkningen.     
 • Fugler som spiser blyhagl blir forgiftet. Hvert år finner man ca. 50 svaner som er døde av blyforgiftning. Ett til to hagl kan være tilstrekkelig for å forgifte en svane.     
 • Mer om bly på Miljøstatus i Norge
 • Destruksjon av blyhaglpatroner
  Fra nyttår 2005 er all ammunisjon med blyhagl ulovlige produkter. Du kan kontakte våpenforhandlere - eller eventuelt politiet - om mulighetene for innlevering av blyhaglpatroner som du ikke har brukt. Av sikkerhetsgrunner kan du ikke levere patronene til mottak for farlig avfall. Disse er ikke godkjent for å håndtere sprengstoff og ammunisjon.

  Forbudet er nedfelt i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-5 om bly og blyforbindelser.  Utskriftsversjon
   
   
  Link
  Link
  Link
  Link

  JEGERPORTALEN

  SEND MAIL


  SEND MAIL


  SEND MAIL