Hovedside     Jaktårbok     Trofèrommet     Våpen&Utstyr     Mat     Video     Jaktlaget  

Undermenyer

  Annonsering

  E-post adresse?

  Gevirbedømming

  Gjestebok

  Hva skjer nå?

  Jakt i utlandet

  Jaktbart storvilt

  Jaktblader

  Jaktleverandører

  Jakttider

  Jakttips!

  Jaktturer

  Jaktutleie

  Jegerregisteret

  Kontakt oss

  Lover og regler

  Nyttige linker

  Slakting

  Utstopping

Bruk ørene senhøstes etter brunsten

Hmmm, postere på jordet eller i høyden? Du kan enten legge deg i jordekanten, vente på dyrene, slappe av og kanskje døse av i ettermiddagsolen....eller du kan klatre opp i høyden inne i den ville hjorteskogen hvor vinden er bitene kald og underlaget er alt annet enn Jensen madrass. Høres ut som et enkelt valg? Det er det i alle fall for meg...jeg velger alltid høyden...og grunnen? Jeg er bukkejeger. Etter brunsten har bukken to tanker i hodet: trygghet og mat. Kulden har satt de i "overlevelsesmodus" - De må spise for å holde varmen. Dette enkle faktum kan du som hjortejeger dra nytte av. Legg jaktturen til de kaldeste senhøstdagene. Her er min jaktstrategi:

For meg er hjortejakt senhøstsjakt. Jeg jakter bukk og jakten starter i praksis rundt 15. oktober. Så å si alle bukkene skyter jeg senhøstes.

Hvor mange ganger har vi ikke hørt jegere komme hjem fra 1. periode jakten og si: 'Nei det var for varmt. Dyrene var ikke i terrenget, de kommer nok frem senere på høsten.'

Det er flere grunner til dette, men en av grunnene er at dyrene i sommerhalvåret har plenty av mat og drikke. De ligger rolig på oversiktelige dagleier hele dagen og beiter ofte høyt i terenget hele natten...godt etter mørkets frembrudd. Dette gjør en forsvarlig jakt veldig vanskelig for jegeren.

Senhøstes må du sette deg i bukkens situasjon og tenke 'hvor vil du finne mat og hvor finner du trygge dagleier' Stikkordet er å lære hjortens bevegelser gjennom årstidene. Hvor er hjorten og når er de der? Studèr beiteområder, sportegn, brunsgroper og dagleier. Ikke minst, tegn deg et kart og merk av hvor du hører bukkene brøle i brunsten.  Du vil da ha en viss oversikt over hvor bukkene er etter brunsten.

Strategi 1:
Erfaringsmessig velger dyrene små avgrensede beiteområder i nærheten av dagleiet på senhøsten. Poster heller ved disse enn på de store jordene med mye gress.
Dyrene beveger seg mye og ofte hele dagen i disse områdene, så finn deg en oversiktelig post oppe i høyden.

Strategi 2:
Kjenner du dagleiet til dyrene? Gå rolig inn i dagleiet. Velg den mest naturlige veien dit. Dyrene ligger på vakt og vil mest sannsynlig se deg og stikke av lenge før du når frem. Finn deg en post i umiddelbar nærhet av disse dagleiene. Hjorten er på vakt ved dagleiet og en slikt situasjon har de full kontroll over. De ser deg i god tid, reiser seg rolig opp og foretar en kontrollert 'unnamanøvring'. Hva skjer så? Hjorten går et stykke unna, finner seg en ny oversiktlig posisjon og venter. Følger ikke trusselsen (du) etter, tror hjorten du har passert og gått videre. Innen kort tid (ofte mindre enn en halvtime senere) vender hjorten tilbake til det opprinnelige dagleiet.
Grunnen er at hjorten på denne årstiden vegrer seg for å gå fra sitt sikre dagleie, og å gå for langt unna sine beiteområder i nærheten av leiet.

Strategi 3:
De største bukkene er gamle nok til å vite at de ikke skal ned på beiteområdene før mørket faller på og skytelyset svinner. Gå inn i skogen og finn hjortestien fra dagleiet til beiteplassen. Poster midt mellom disse stedene. På denne måten kan du få bukken i siktet før det mørkner på vei til beitet....men husk. Den største bukken kommer oftest sist i et følge.

Til slutt. Husk å kle deg godt. Bedre å være litt for varm enn litt for kald på dager som dette.

Lykke til!
-Tom-Richard Utengen

 Utskriftsversjon
 
 
Link
Link
Link
Link

JEGERPORTALEN

SEND MAIL


SEND MAIL


SEND MAIL