Knallstart på 2011

Sessongen startet bra med en bukk på 130kg slaktevekt første helgen. Bukken var støkket fra naboens vald og kom rett på meg. Rett sted til rett tid kan man vel si om denne.